Eva de Wolff © • www.evadewolff.dk

 

 

” O reise! Reise! Det er dog den lykkeligste Lod! Og derfor reise vi ogsaa Alle; Alt Reiser i det hele Univers! Selv den fattigste Mand eier Tankens vingede Hest, og bliver den svag og gammel, tager Døden ham dog med paa Reisen, den store Reise, vi alle reise.

 

H.C. Andersen "Skyggebilleder"

 

 

2006 - La Palma                        2007 - USA og østkysten         2008- Malaysia/Singapore         2010 - Seychellerne              2011 - Dubai