Eva de Wolff © • www.evadewolff.dk

 

Reglement for Gl. Carlsberg 1861

§ 1.

Bryggeriets Folk skulle hver for sit Vedkommende uvægerlig rette sig efter de af deres Foresatte givne Befalinger. Troer Nogen sig forurettet, har han at fremføre sin Klage for Direktøren.

§ 2 .

Enhver skal selv udføre det Arbejde som er ham anvist og, ikke uden Tilladelse lade det gjøre af nogen Anden. Det er enhver Mands Pligt at tage Del i hvilketsomhelst forefaldende Arbejde, naar det forlanges af ham.

§ 3.

For Arbejdstiden gjælder ingen bestemt Regel. Den er forskjellig efter de forskjellige Arbejder, men naar ingen anden Ordning er nødvendig, begynder den Kl. 6 Morgen og ender Kl. 7 Aften.

§ 4.

Ingen af Folkene maa forlade Bryggeriets Grund uden Tilladelse. Dog er det de gifte Folk tilladt at gaa hjem om Aftenen, naar Arbejdet eller Vagttjenesten ikke fordrer deres Nærværelse

 

 

 

 

Links som jeg ofte selv anvender:

 

 

                                                 www.arbejdsmiljoforskning.dk

                                        www.at.dk

                                        www.vfa.dk

                                        www.amr.dk

                                        www.bar-web.dk

                                        www.bolius.dk altg buske

                                        www.din-have.dk